• መበገሲ ገጽ
 • ብትግርኛ ምጽሓፍ
 • ንክትረኽቡኒ
 • ብሎግ
 •   ti  de  en
  መጽሓፍ (ብpdf): "ናብ ሓጎስ ዝወስድ መንገዲ" ምስ ሓቀኛ ትግርኛዊ ኣሃዛት!


  pdf
  ብልሓት ናይ ኳዅ

  „እታ ጓሎምሲ ጨው ደኣ‘ሎዋ እምበር ኳዅያ እትመስል“

  ብሓደ ስነ-ፍልጠታዊ ምርምር ኳዅ እቲ ዝለበመ ዝዓበየ ብልሓት ዘለዎ ጭሩ እዩ። ኣብ ዝተገብረ ፈተና ዋላ ኣሸጋሪ ተግባር ቅድሚኡ ክምድብ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ምግቡ ክሓብኦ ከሎ ካብ ካልእ ከምተዓዘበ እንተ ደኣ ተገንዚቡ፡ እቲ ምግቡ ኣብ ካልእ ቦታ እዩ ዝሓብኦ ምእንቲ ማንም ሰብ/ፍጡር ከይረኣዮ። እንተላይ ከኣ ቀልጢፉ እዩ ዝመሃር፡ ፍረታት ክኸፍት ስለዘይክእል ቅድም ኣብ ጽርግያ የንብሮም እዩ ድሓር ይጽበ እዩ ክሳብ ካብ ትራፊክ/መካይን ዝኽፈቱ። ሽዑ ጽርግያ ነጻ ምስኮነት ይበልዖም እዩ። ናይ ትራፊክ መሰጋግሮ መዓስ ቀይሕ መዓስ ቀጠልያ ከምዝኸውን ከኣ ይፈልጥ እዩ፡ ዝኾነ ሕልኽልኽ ቀልጢፉ የጽንዖ እዩ። ኣብ ካልእ ምርምር ኣብቲ ጀርመናዊ ዩኒቨርሲቲ ቦኹም ኣብ ርእሲ ናይ ብዙሓት ኳዅ ቀይሕ ነቝጣ ጌሮም ኣላጊቦምሎም ሽዑ ኣብ ቅድሚ መስትያት ኣንቢሮሞም - ድሓር ነቲ ቀይሕ ነቝጣ ከልግሱዎ ጀሚሮም ክሕግሕጉዎ ፈቲኖም። እሞ ኣብ ቅድሚ መስትያት ከም ምዃኖም ተረዲኦም፡ እቲ ኣብ መስትያት ዝነበረ ጥራይ መልክዖም ከምዝነበረ ተረዲኦም ማለት እዩ። እዚ ዘገርም ዓቕሚ‘ዚ ንኣብነት ኣኽላባት ወይ ደማሙ የብሎምን። እቲ ዝኸበረ ናይቲ ኳዅ ከኣ መውስቦን ፍቕርን እዩ፡ መጻምድቱ ምስ ሞተት ናብ ካልእ ኣንስተይቲ ኣይከይድን እዩ - ክሳብ ሞቱ ንዘልኣለም በይኑ እዩ ዝነብር።