• መበገሲ ገጽ
 • ብትግርኛ ምጽሓፍ
 • ንክትረኽቡኒ
 • ብሎግ
 •   ti  de  en
  ስዋስዉ

  ግስታት፥ ገበረ፡ ወሰደ፡ ረኣየ፡ ሓለፈ፡ ሰፈነ፡ ...
  ቅጽላት፥ ፍሉጥ፡ ቅልጡፍ፡ ነዊሕ፡ ረቂቕ፡ ...
  ኣስማት፥ ሕፍረት፡ ምዕባለ፡ ሃንደሳ፡ ከብሒ፡ ቤት፡ ሓርማዝ፡ ...

  ዘይንቡራት ግስታት ኣብ ትግርኛ ብፊደል "" እዮም ዝጅመሩ - ን.ኣ.፥
  ኣፍለጠ => ንሱ ፍልጥ | ንሳ ፍልጥ | ንሕና ፍልጥ => እቲ "" ናብ ወይ ወይ ይቅይር'ዩ።
  ኣንበበ => ንሱ ንብብ | ንሳ ንብብ | ንሕና ንብብ => እቲ "" ናብ ወይ ወይ ይቅይር'ዩ።
  .
  .

  ንቡራት ግስታት (እቶም ዝበዝሑ) - ን.ኣ.፥
  ወሰደ => ኣነ ወስድ | ንሱ ወስድ | ንሳ ወስድ | ንሕና ወስድ => ኣብ መጀመርታ ወይ ወይ ወይ ይጥበቕ ኣሎ።
  ፈለጠ => ኣነ ፈልጥ | ንሱ ፈልጥ | ንሳ ፈልጥ | ንሕና ፈልጥ => ኣብ መጀመርታ ወይ ወይ ወይ ይጥበቕ ኣሎ።
  .
  .

  ኣስተብሃሉ፥ ኣብ ትግርኛ ብ "ም" ዝጅምር ግሲ የለን፡ ከም ምውሳድ፡ ምኻድ፡ ምርዳእ...። ምኽንያቱ ብ "ም" ዝጅምር እንተ ደኣ ኾይኑ ፍርቂ ግሲ ፍርቂ ስም ክኸውን እዩ፡ ንኣብነት "ምግላጽ" ውን ከም ስም ክትጥቐመሉ ስለትኽእል። እቲ ቀንዲ ሱር ግሲ ግን "ገለጸ" እዩ፡ ካብኡ ኩሎም ቃላት ይብገሱ። ስለዚ ቅኑዓት ግስታት ንኣብነት "ገለጸ"፡ "ሓሰበ"፡ "ኣለየ"፡ "ወረደ"፡ "ገበረ"፡ "ሰፈነ"፡ ወዘተ እዮም።

  ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኣብ ስዋስው ትግርኛ ጾታ እዩ።
  ጾታ ናይ ስም እንተዝቅይር ዳርጋ ኩሎም ቃላት እንተላይ ክቅይሩ እዮም - ን.ኣ.፥
  እቲ ስረ ነዊሕ እዩ።
  እታ ባቡር ነዋሕ እያ።
  ተሓጒሶም ኣለው።
  ተሓጒሰን ኣለዋ።

  ፊደላት ምስ ድምጺ፥  ግጉይ ትግርኛ

  ንገለ-ገለ ነገራት ኣብ ምስያም ናይ ትግርኛ ቃል ኣብ ዝስኣነሉ እዋን፡ ኣብ ክንዲ ናብ'ቲ መበቈላዊ ቋንቋ ምውካስ፡ ናብ ባዕዳውያን ቋንቋታት፡ ማለት ጣልያንኛ፡ እንግሊዝኛ፡ ዓረብኛ…ወዘተ ምውካስ ይረአ። ካብ ባዕዳውያን ቋንቋታት ምውካስ ኣብ ልዕሊ ሃገራውያን ቋንቋታትና ዘየድልይ ምትሕንፋጻትን ጌጋታትን ምፍጣር፡ ብኣኡ ኣቢሉ ድማ ንቋንቋታትና ክሃስዩ፡ እንተዘይኮይኑ ካልእ ጥቕሚ ክህልዎ ኣይኽእልን እዩ። ትግርኛ ተዛረብቲ ብዙሕ ባዕዳውያን ቃላት ይጥቀሙሉ እዮም ስለዚ ኣብ ወጻኢ ዝተወልዱ ዝበዝሑ ቃላት (ከም ንኣ. ኣርማድዮ) ቅኑዕ ትግርኛ ከምዝኾኑ ብጌጋ ይሓስቡ ኣለው፥ ሽሕ'ኳ ኩሎም ቃላት ኣብ ትግርኛ ዋላ ብዝቐለለ ብዝሓጸረ ቅርጺ ከምዘለው ርጉጽ እዩ። ኣብ ትሕቲኡ ዘለው ቁጽርታት ብግእዝ፡ ዋላ ኣብ ትግርኛ ብወግዒ ክንጥቀመሎም ንኽእል ምእንቲ ከይጠፍኡ፡ ንኣብነት ኣብ ዝኾነ ኣቈጻጽራ ናይ መጻሕፍቲ።


  ግጉይ ቅኑዕ
  ኣርማድዮ ከብሒ
  ሰድያ መንበር
  ፊንስተራ መስኮት
  ካንቸሎ ቀጽሪ
  ፓላሶ ርሻን
  ሽቓቕ ሽንቲ-ቤት
  ማርቴሎ ሞደሻ
  ፎርኖ እቶን
  ቢያቲ ሸሓኒ
  ኣራንሺ ብርትኳን
  ቻው ድሓን ወዓል
  ድሓን ኩን (ንነዊሕ ግዜ)
  ፌስታ በዓል
  ካለንዳር ዓውደ-ኣዋርሕ
  ፋርማሲ ቤት-መድሃኒት
  ባር ቤት-መስተ
  ፕሮግራም መደብ
  ኤኮኖሚ ቁጠባ
  ፍዮሪ ዕንባባ
  ሶፍቲ መንዲል
  ሳንከሎ መገለል
  ኦክያለ መነጽር
  ሽጎማኖ መሓበሻ
  ሙዘዩም ቤተ-መዘክር
  ኦፕራሲዮን መጥባሕቲ
  ኣንጎሎ ኩርናዕ / ጸግዒ
  ላእ/ላላ/ኖ ኣይኮነን
  ማራ ኣዝዩ
  ጎደና ጽርግያ
  ምሳሌ ኣብነት
  ሪስቶራንት ቤት-መግቢ
  ኦፊስ ቤት-ጽሕፈት
  መጋዚን መጽሔት
  ትራንስፖርት መጕዓዝያ
  ዶኩመንት ሰነድ
  ቢከሪ ብርጭቆ
  pdf


  ግጉይ ቅኑዕ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11 ፲፩
  12 ፲፪
  ... ...
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  1000 ፲፻
  10 000 ፻፻
  100 000 ፲፻፻
  1 000 000 ፻፻፻
  መግለጺ PDF


  ቋንቋ ትግርኛ ናበይ ገጹ፧ ምህብታምዶ ምህውታት፧ - ኣብዚ ጠውቕ